Pojištění OSVČ

Definice a druhy SVČ | Účast na pojištění | Dávky nemocenského pojištění | Příklady výpočtu dávek nemocenského pojištění OSVČ | Povinnosti | Legislativa | Platba pojistného | e - Podání Přehledu OSVČ

 

 

Nejčastější dotazy

Kontakty

Aktuality ze sekce OSVČ

11. 2. 2014 Interaktivní formulář "Přehled OSVČ" za rok 2013 ve formátu zfo i pdf je ke stažení v sekci Tiskopisy OSVČ.

20. 12. 2013 Informace pro OSVČ - Změny v sociálním zabezpečení OSVČ od 1. ledna 2014
V důchodovém pojištění OSVČ nastává od 1. 1. 2014 zásadní změna při posuzování výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti (SVČ). Ta je nově považována za vedlejší v těch kalendářních měsících, v nichž byla SVČ vykonávána aspoň po část měsíce, a přitom alespoň po část této doby trvaly skutečnosti považované za důvody pro výkon vedlejší SVČ.

28. 3. 2013 Tisková zpráva - Müllerová: Podnikatelům nabízíme delší úřední hodiny

23. 1. 2013 ČSSZ přijala mimořádná opatření ve zpracování agendy OSVČ

V současné době Česká správa sociálního zabezpečení řeší mimořádnou situaci ve zpracování agendy OSVČ. Mimořádnost situace je dána dosud nefunkční aplikační podporou. ČSSZ podniká veškeré kroky k urychlenému řešení situace.

31. 12. 2012 Změny v pojištění osob samostatně výdělečně činných od 1. 1. 2013 

Informace o změnách v důchodovém a nemocenském pojištění OSVČ od 1. 1. 2013.

31. 12. 2012 Výpočet dávek nemocenského pojištění OSVČ

Pro názornost uvádíme měsíční základy z různě uhrazených částek na nemocenské pojištění a kalkulačku pro výpočet platby NP, zálohy na DP a měsíčního vyměřovacího základu OSVČ.

31. 12. 2012 Zálohy na pojistné na důchodové pojištění 

Nejnižší záloha na pojistné na důchodové pojištění OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost v roce 2013 činí 1 890 Kč. Nejnižší záloha na pojistné na důchodové pojištění OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v roce 2013 činí 756 Kč.

31. 12. 2012 Pojistné na důchodové pojištění

Pojistné na důchodové pojištění za rok 2012 platí povinně OSVČ, která v tomto kalendářním roce: vykonávala hlavní samostatnou výdělečnou činnost, vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v rozsahu zakládajícím účast na důchodovém pojištění tzn., že její příjem po odpočtu výdajů z vedlejší samostatné výdělečné činnosti za rok 2011 dosáhl rozhodné částky, tj. částky 59 374 Kč, popř. částky snížené o částku 4 948 Kč za každý kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc nebyla vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost a za každý kalendářní měsíc v němž měla OSVČ po celý měsíc nárok na nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství jako OSVČ, vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a přihlásila k účasti na důchodovém pojištění. 

31. 12. 2012 Předčasný starobní důchod OSVČ a nemocenské pojištění

Od 1. 1. 2011 vykonává OSVČ, která je účastna dobrovolného nemocenského pojištění, vždy hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Tato změna vyplývá z ustanovení § 9 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém je definováno, že vedlejší samostatnou výdělečnou činnost vykonává OSVČ, která není účastna nemocenského pojištění a u které zároveň trvá některý z důvodů pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti.  

31. 12. 2012 Informace pro OSVČ, které platí pojistné na důchodové pojištění poštovní poukázkou

Osobám samostatně výdělečně činným nejsou zasílány složenky pro placení pojistného na důchodové pojištění bez jejich žádosti. Osoby samostatně výdělečně činné, které platí pojistné prostřednictvím poštovní poukázky, musí požádat příslušnou správu sociálního zabezpečení o jejich zaslání nejen při oznámení o zahájení činnosti, ale opakovaně na každý kalendářní rok samostatně.